The Science Behind Success: Vaccine Confidence

พบกับงานเสวนาประเด็นร้อนกับผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญที่จะมาไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น.