"วิทยาศาสตร์เปลี่ยนชีวิต พิชิตโควิดด้วยวัคซีน"

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาประเด็นฮ๊อตฮิต
“วิทยาศาสตร์เปลี่ยนชีวิต พิชิตโควิดด้วยวัคซีน”
The Science Behind Success: Vaccine Confidence
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 10:30 – 12:00 น.

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และส่งคำถามที่ท่านต้องการถามวิทยากรล่วงหน้าได้ที่ https://prema-event.com/attend/vaccine01/

เตรียมพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านวัคซีนที่จะมาไขปัญหาต่างๆ พร้อมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส (โควิด-19) พร้อมรับฟังประสบการณ์การได้รับวัคซีนจากตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว
พบกับแขกพิเศษที่จะมาเล่าประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโควิด การดูแลรักษาตัว และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 
รายชื่อวิทยากรดังนี้
 

1. ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2. ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นพ.ทวิราป ตันติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

4. คุณผดุง ทรงแสง (แจ๊ส ชวนชื่น) ศิลปิน-นักแสดง และ คุณปุณณาสา พรหมยศ (แจง) ภรรยา

ดำเนินรายการโดย คุณชลพรรษา นารูลา