Basic Study Coordinator Training

ชมภาพบรรยากาศการอบรม Basic Study Coordinator ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ตึก SiMR ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล