อัพเดตผลการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 เข้าชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุคนไทย

อ่านผลการศึกษา การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เข้าชั้นผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุคนไทย พร้อมข้อสรุปและคำแนะนำ

Strengthening of Clinical Trial in the Midst of COVID-19

The Rise of Digital Revolution

ขอเชิญบุคลากรด้านการวิจัยทางคลินิก ร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อเสริมความแข็งแกร่งในการวิจัยทางคลินิก ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีดิจิตอล

International Clinical Research (Trials) during COVID-19 era

Clinical research is vitally important as it is the foundation to provide evidence to improve patient care. This online symposium is to focus on the effect of COVID-19 pandemic on the global clinical research (trials) setting. Register now! It’s Free!!

Basic Training for Oncology Trial

SICRES ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือผู้สนใจงานวิจัยทางคลินิก เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Basic Training for Oncology Trial

Advanced Training for Study Coorrdinator

SICRES ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือผู้สนใจงานวิจัยทางคลินิก เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Study Coordinator Training

Clinical Trial Investigator Training

SICRES ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือผู้สนใจงานวิจัยทางคลินิก เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Clinical Trial Investigator Training สำหรับแพทย์ที่สนใจเป็นนักวิจัยทางคลินิก