The Rise of Digital Revolution

ขอเชิญบุคลากรด้านการวิจัยทางคลินิกทั้งภายในและภายนอกศิริราช เข้าร่วมอบรมฟรี!

ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ประเทศญี่ปุ่น จัดการอบรมด้านการวิจัยคลินิก สำหรับบุคลากรด้านการวิจัยทางคลินิกทั้งภายในและภายนอกศิริราชที่สนใจ

ในหัวข้อ Strenthening of Clinical Trial in the Midst of COVID-19: the Rise of Digital Revolution เสริมความแข็งแกร่งในการวิจัยทางคลินิก ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีดิจิตอล

งานนี้ร่วมอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

สามารถลงทะเบียนร่วมอบรมได้ทุกหัวข้อที่สนใจ รูปแบบการอบรมมีทั้ง Online และ On-Site เลือกได้ตามความสะดวก

วันและเวลาในการอบรม

วันอังคารที่ 9, 16, และ 23 พฤศจิกายน 2564

สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)

บุคลากรด้านการวิจัยทางคลินิกทั้งภายในและภายนอกศิริราช สามารถลงทะเบียนได้ที่

>>> https://bit.ly/3DGmTQe 

หรือ แสกนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์

(รับจำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-414-1898 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ