อัพเดตผลการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 เข้าชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุคนไทย

อ่านผลการศึกษา การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เข้าชั้นผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุคนไทย พร้อมข้อสรุปและคำแนะนำ

SICRES ชวนบริจาค รับโชค 2 ต่อ

ศูนย์วิจัยคลินิก ชวนบริจาคส่งท้ายปี รับโชคดี 2 ต่อ ต่อแรก รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ต่อสอง รับฟรี ของที่ระลึก

วัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดหรือไม่ฉีดดีกว่า?

รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของการวิจัยต่อระดับภูมิคุ้มกันและโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นไทย

ผลการศึกษาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในผู้สูงอายุ

3rd Booster Vaccine Study in Elderly

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 รุนแรง ดังนั้น การฉีดกระตุ้นจึงมีความจำเป็น แต่ผู้สูงอายุอาจมีความกังวลต่ออาการข้างเคียง การฉีดวัคซีนเข้าในชั้นผิวหนัง ที่ใช้วัคซีนปริมาณน้อยจะช่วยลดการเกิดผลข้างเคียง และอาจทำให้มีการยอมรับที่ดีขึ้น

WHO อ้างอิงผลวิจัยวัคซีน สูตรไขว้ เข็มสาม

WHO ได้เผยแพร่คำแนะนำเบื้องต้นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยได้นำผลการศึกษาของคณะผู้วิจัย โดยศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าไปด้วย