ประสบความสำเร็จไปด้วยดีกับการประชุมครั้งสำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV Access) ในงาน “Elimination of Hepatitis C: Building on Thailand’s Hepatitis Program Successes” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

งานนี้ทางศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SICRES) ร่วมกับ Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) ได้เรียนเชิญผู้บรรยายผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ด้านโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกที่ได้ส่งตัวแทน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นผู้บรรยาย อาทิ

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษหน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

Dr. Nicolas Durier – Founder and CEO of Dreamlopments Social Enterprise

ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

คุณเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

Dr. B. B. Rewari – Scientist, HIV/Hep/STIs, WHO, South East Asia Regional Office

Mr. Giten Khwairakpam – Program Manager for Community and Policy of TREAT Asia/amfAR

Mr. Jean-Michel Piedagnel – Director of DNDi SEA

การประชุมดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ และทางออก ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ในหมดสิ้นภายในปี 2030

ทางคณะผู้จัดงานจึงขอขอบคุณผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและความสนใจในการจัดงานประชุมครั้งนี้ค่ะ

สามารถรับชมบันทึกการบรรยายได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้นะคะ