วัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดหรือไม่ฉีดดีกว่า?

อัพเดต! ผลการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นไทย จากศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมมือวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของการวิจัยต่อระดับภูมิคุ้มกันและโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นไทย

ผลการวิจัยพร้อมคำแนะนำสรุปว่า

  • การฉีดวัคซีนสูตร SV-PF ห่างกัน 4 สัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะให้ภูมิคุ้มกันสูงกว่าการฉีด PF-PF
  • โดยไฟเซอร์ปริมาณครึ่งโดสในเข็มที่ 2 จะให้ระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าในทั้งสองสูตร
  • ไฟเซอร์ครึ่งโดสพบอาการข้างเคียงเฉพาะที่หรือตามระบบ ในระดับปานกลางหรือรุนแรง น้อยกว่าไฟเซอร์เต็มโดส
  • ถึงแม้ว่าระดับภูมิคุ้มกันที่ได้ในเด็กสูงกว่าระดับในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามระดับภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนไม่สูง มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในเด็ก ซึ่งน่าจะสามารถป้องกันเชื้อโอไมครอนได้ดี