SICRES เปิดรับบริจาคผ่านระบบ E-Donation แล้ว

🏥 ศูนย์วิจัยคลินิก ขอเชิญชวนสนับสนุนกองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย ซึ่งเงินบริจาคของท่านจะนำไปสู่งานวิจัยเพื่อผู้ป่วย เพื่อสุขภาพ และเพื่ออนาคตที่ดีด้านสุขภาพของคนไทย
 
📣 รับฟรี!! ของที่ระลึก 💼 กระเป๋าผ้า เมื่อบริจาคจำนวน 1,000 บาท
(ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
(กระเป๋าผ้ามีคละลายคละแบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและลายกระเป๋า)
 
💰บริจาคผ่านระบบ e-donation 📱โดยแสกนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์นี้ “กองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย” (D004015) สามารถลดหย่อนภาษีได้ทันที 2 เท่า!! 💥รับสิทธิ์ลดหย่อนในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคเท่านั้น💥
ขั้นตอนการรับของที่ระลึก
👉 แอดไลน์ @SICRES
👉 ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคผ่านทางไลน์ @SICRES
👉 แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร และที่อยู่ สำหรับการจัดส่งของที่ระลึก
 
🙏ศูนย์วิจัยคลินิกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน