🌎 30 มกราคม 2023 วัน World NTD 2023 🌎

🌎 30 มกราคม 2023 วัน World NTD 2023 🌎
 
🏥 องค์การอนามัยโลก (WHO) 👑 Crown Prince Court (CPC) ⚔ Uniting to Combat NTDs และพันธมิตรมากมาย ⚔ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมผนึกกำลังเพื่อรณรงค์ยุติโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยให้หมดไปจากโลกของเรา
 
Theme ปีนี้
❗ Act now.
🤝 Act together.
💵 Invest in neglected tropical diseases.
 
😷 ผู้คนประมาณ 1,700 ล้านคนหรือ 1 ใน 5 ของประชากรบนโลกนี้ ป่วยด้วยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (หรือ NTD) ซึ่งรวมถึงโรคต่างๆ เช่น วัณโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคเรื้อน พยาธิใบไม้ เท้าช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย
 
✋️ 1 ใน 5 Social Media Challenge ✋️ – หนึ่งในกิจกรรมประจำปี ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 30 มกราคม เพื่อเป็นเกียรติแก่วัน World NTD
 
🙏 ขอเชิญทุกท่านสนับสนุนแคมเปญนี้ เพื่อกำจัดโรคเขตร้อนเหล่านี้ได้ โดยการแชร์รูปภาพของท่านบนโซเชียลมีเดียที่มีตัวอักษร ‘N T D’ เขียนบนนิ้วชี้ระหว่างวันที่ 30 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์ 2023!
 
สามารถติดแฮชแท็กได้ดังต่อไปนี้👇
 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

World NTD Day 2023 – 30th January

🌎  World NTD Day 2023 – 30th January 🌎 

🏥 The  World Health Organization (WHO),  👑 Crown Prince Court (CPC) and numerous ⚔ Uniting to Combat NTDs ⚔ partners unified to deliver a campaign for World NTD Day in 2023 and beyond.

The theme this year is to:
❗ Act now.
🤝 Act together.
💵  Invest in neglected tropical diseases.

😷 Roughly 1,700 million – or 1 in 5 – people suffer from a Neglected Tropical Disease (or NTD). This includes diseases like tuberculosis, malaria, dengue, leprosy, parasitic flukes, elephantiasis, and much more.

✋️  Join us for the ️ 1 in 5 Social Media Challenge ✋️  ️ – one of our annual events held every 30th of January in honor of World NTD Day.

🙏 You can support this campaign to eradicate these tropical diseases by sharing a photo of yourself on social media with the letters ‘N T D’ written across your index finger between the 30th of January until the 3rd of February, 2023!

The following hashtags are at your disposal 

#WorldNTDDay #100percentCommitted #BeatNTDs

🙏  We thank you all for your support.